Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

CHEM-SEX Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ ΜΟΔΑ

Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη

Αυτή η καινούργια αρρωστημένη μόδα φτάνει στο ύψιστο διεστραμμένο σημείο για τους κύκλους των ομοφυλοφίλων, να παίρνουν δηλαδή σερβιρισμένες χημικές ουσίες για να αυξάνουν τις ανώμαλες σεξουαλικές τους επιδόσεις.Η μόδα αυτή έχει επιβάλει στην σύγχρονη ψυχολογία ένα άγριο κυνηγητό όλο και μεγαλύτερης ηδονής. Έτσι για να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις της ανώμαλης σεξουαλικότητας έχουν σερβίρει τελευταία το λεγόμενο Chem-Sex.

Όπως είναι γνωστό μέχρι σήμερα, στα πάρτι σεξουαλικής διέγερσης χρησιμοποιούσαν τις ακόλουθες ουσίες οι οποίες είναι πολύ διαδεδομένες στην σημερινή αποπροσανατολισμένη νεολαία όπως: GHB/GBL, Ecstasy, Poppers, Crystal Meth, η επίδραση των όποιων κρατούσε επί μέρες.

Σχετικά κυκλοφορεί στην Αγγλία το παρακάτω τρέιλερ όπου, μόλις παίρνεις αυτήν την ουσία καταλαμβάνεσαι από μια κατάσταση εφορίας και απελευθέρωσης από κάθε αναστολή για να πάρεις μέρος σε σεξουαλικό όργιο. Υπάρχουν ιατρικές ανακοινώσεις από διεθνείς ιατρικούς φορείς που επισημαίνουν την μεγάλη επικινδυνότητα αυτών των ουσιών που καταστρέφουν την εσωτερική συνοχή του οργανισμού και προκαλούν περιπλοκές παρενέργειες στην υγεία.
Ακόμη υπάρχει ένα ρεπορτάζ από το κανάλι BBC, το οποίο ερευνά την νέα αυτή τάση του Chem-Sex στην πόλη του Λονδίνου καθώς και τα αυξανόμενα πάρτι ναρκωτικών που παίρνουν μέρος εκεί.


Μια από αυτές τις πιο γνώστες ουσίες είναι η Crystal Meth η οποία μπορεί να προκαλέσει ακόμα και συγκοπή καρδιάς , ενώ έχει φέρει πολλούς νέους που την δοκίμασαν ακόμα και σε κατάσταση κώματος.
Άλλη μια σοβαρή παρενέργεια από αυτές τις ουσίες είναι ότι αρχίζουν σταδιακά και καταλαμβάνουν τον χρήστη διαφορές φοβίες, αίσθημα καταδίωξης, βαριά κατάθλιψη και τάσεις αυτοκτονίας. Πέραν από όλα αυτά, μέσω αυτών των ουσιών μεταδίδονται και κολλητικές ασθένειες όπως η ηπατίτιδα, Έιτζ και λοιπά.Οι άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν πάρα πολύ πονηροί και αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Γεν. 13,13

Είπε δε εν συνεχεία ο Κυριος• “κραυγαί πολλαί από τα Σοδομα και την Γομόρραν ανέρχονται προς εμέ• αι αμαρτίαι των είναι πάρα πολύ μεγάλαι. Γεν. 18,20

Αλλά πριν κοιμηθούν, οι άνδρες της πόλεως, οι πονηροί Σοδομίται από του νεωτέρου έως του γεροντοτέρου, όλος ο λαός μαζή, περιεκύκλωσαν την οικίαν του Λωτ, και έξω από αυτήν εφώναζον προς τον Λωτ και του έλεγαν• “που είναι οι άνδρες, οι οποίοι κατά την εσπέραν εισήλθον στο σπίτι σου; Βγάλε τους προς ημάς έξω, δια να ασελγήσωμεν επάνω εις αυτούς” ! Γεν. 19,4-5

Εβγήκεν ο Λωτ προς αυτούς έμπροσθεν από την θύραν, την δε θύραν έκλεισεν ασφαλώς οπίσω απ’ αυτόν. Είπε δε προς αυτούς• “αδελφοί, κατ’ ουδένα τρόπον και λόγον δεν πρέπει να πραγματοποιήσετε το πονηρόν τούτο. Γεν. 19,6-,7

Εντός του σπιτιού μου υπάρχουν αι δύο, θυγατέρες μου, παρθένοι, αι οποίαι δεν εγνώρισαν άνδρα. Θα τας φέρω προς σας και χρησιμοποιήσατέ τας, όπως σας αρέσει. Μονον στους άνδρας αυτούς μη θελήσετε να κάμετε κάτι το κακόν, διότι εισήλθον υπό την στέγην μου και ως φιλοξενούμενοι ευρίσκονται υπό την προστασίαν μου”. Γεν. 19,8

Ακριβώς δε διότι ελάτρευσαν ψευδείς και φαύλους θεούς, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις εξευτελιστικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των (χωρίς να εντραπούν και σεβασθούν ούτε τον ευατόν των) αλλάξαν την φυσικήν χρήσιν του φύλου των εις την παρά φύσιν και εξετράπησαν εις ακατανομάστους πράξεις. Ρωμ. 1,26

Κατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των, από τον ίδιον τον ευατόν των. Ρωμ. 1,27

Οπως επίσης τα Σοδομα και τα Γομορα και αι ολόγυρά των πόλεις, αι οποίαι κατά τρόπον όμοιον με τους ασεβείς, περί των οποίων έγραψα παρά πάνω, παρεδόθησαν, εις την πορνείαν και έτρεξαν προς παρά φύσιν ασελγείας εις άλλα σώματα και διεφθάρησαν και εβεβηλώθησαν, είναι ενώπιόν μας παράδειγμα διεστραμμένων ανθρώπων, που ετιμωρήθησαν με το καταστρεπτικόν πυρ, που η θεία οργή έστειλεν εξ ουρανού. Ιου. 1,7


Εις δε τους δειλούς, που υπεδουλώθησαν στον αντίχριστον και την αμαρτίαν, και στους απίστους και στους βδελυρούς και ακαθάρτους δια την αποκρουστικήν φαυλότητα των, και στους φονείς και τους πόρνους και τους μάγους και τους ειδωλολάτρας και εις όλους, που υπεδουλώθησαν θεληματικά στο ψεύδος και την κακίαν, επιφυλάσσεται αιώνιος τόπος καταδίκης των μέσα εις την λίμνην, που καίεται ακατάπαυστα με φωτιά και θειάφι. Και αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος”, (ο οριστικός δηλαδή και αμετάκλητος χωρισμός των από τον Θεόν και η αιωνία των καταδίκη εις την κόλασιν). Αποκ. 21,8ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ www.nikosxeiladakis.gr

0 σχόλια: