Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

Dieter Broers -Γιατί δεν έχω ακόμη κινητό και τι σχέση έχει αυτό με το 5G
του Dieter Broers
μετάφραση, απόδοση Βίκη Χρυσού

Αγαπητοί φίλοι,


στις μεγαλύτερες προκλήσεις μου ανήκει το γεγονός του να μπορώ να διατηρήσω μια χρήσιμη ισορροπία ανάμεσα στο διαφωτισμό και την επιβοηθητική χρησιμότητα που προκείπτει από αυτές τις πληροφορίες, για όλους αυτούς στους οποίους απευθύνω τις πληροφορίες μου.


όπως ίσως ήδη γνωρίζεται, το κέντρο βάρους της ενασχόλησης μου είναι ο τομέας των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και οι επιδράσεις τους πάνω στην κατάσταση της διάθεσης και της συνείδησης, όπως και της υγείας μας. Τη βάση αυτού του μεγάλου θέματος την επεξεργάζομαι στα πλαίσια της διεπιστημονικής βάσης έρευνας.Ως φυσικός επιστήμων προσπαθώ να εστιάζω κυρίως στα δεδομένω. Η αξιολόγηση αυτών των δεδομέων φανερώνει μια αυξανόμενη διεύρυνση συνείδησης, την οποία χαρακτηρίζω ως αφύπνηση. Επιβαρυντικά σε αυτό το υπέροχο γεγονός στέκονται ορισμένα εμπόδια. Βασικά πρόκειται για πράγματα ή γεγονότα, τα οποία μας προκαλούν φόβο.


Αυτή η εισαγωγή θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε που ακριβώς βρίκσεται η πρόκληση για μένα. Βρίσκεται στο ιδανικό ζύγισμα ανάμεσα στην παρουσίαση απειλητικών πληροφοριών, δίχως να δημιουργείται ένας διαρκής ή μόνιμος φόβος που μπλοκάρει. Ειδικότερα πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο το οποίο προέρχεται από τον τομέα της επαγγελματικής μου βασικής έρευνας (ηλεκτρομαγνητικά πεδία και οι επιπτώσεις τους σε ζώντες οργανισμούς). Σε αυτή την ειδική περίπτωση πρόκειται για την 5η γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας (5G). Θεωρώ καθήκον μου να σας προσφέρω τις απόψεις μου πάνω στο θέμα.


Ακολούθως σας προσφέρω ένα απόσπασμα μιας μεγαλύτερης διατριβής μου, την οποία σας προσφέρω ως ανάγνωσμα και με τη δυνατότητα να την κατεβάσετε με download.


"O πλειστηριασμός για τις συχνότητες του νέου στάνταρτ της κινητής τηλεφωνίας 5G οδεύει στο τέλος της. "Προς το παρών δίδονται προσφορές μόνον για ένα μπλοκ συχνοτήτων, όπως απορρέει από πληροφορίες που δίδει η σχετική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Τετάρτη. Μετά από τις 116 γύρες του πλειστηριασμού δόθηκαν (εισήλθηαν) από τους συμμετέχοντες προσφορές ύψους άνω των 6,3 δις ευρώ." (οι αριθμοί αυτοί αφορούν μόνον τη Γερμανία). Μια αντικειμενική εκτίμηση των δεδομένων σχετικά με τη νέα γενιά κινητής τηλεφωνίας 5G προσφέρει ένα σενάριο άξιο σοβαρής περίσκεψης.
Προσωπικά αυτή η κατάσταση μου θυμίζει το ¨μαθητευόμενο μάγο". Σύμφωνα με αυτό το ποίημα του Goete ο μαθητευόμενος μάγος, είναι κάποιος που δημιουργεί κάτι, το ενεργοποιεί, και πολύ σύντομα μετά δεν μπορεί πια να ελεγχθεί. Όμως τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί τόση περίσκεψη σε σχέση με αυτά τα μηχανήματα κινητής τηλεφωνίας; Η απάντηση είναι, εν συντομία, η εφαρμογή των υψιλόσυχνων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. Ελαφρώς διαφορετικά από τα πολυάριθμα ειδικά άρθρα στο καίριο θέμα της 5G, επιθυμώ αγαπητοί αναγνώστες να σας παρουσιάσω τη δική μου προσωπική οπτική σχετικά.
Περί τίνος πρόκειται;

>Δεν μπορούμε να τις νιώσουμε άμεσα, να τις δούμε ή να τις αντληφθούμε. Ο λόγος για τις ακτινοβολίες, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Στις εξαιρέσεις μετρά το ορατό φως και τις το σώμα θερμαίνουσες υπέρυθρες ακτινοβολίες. Η διαφορά ανάμεσα στο ορατό φως και τις υπέρυθρες ακτινοβολίες αφορά μονάχα τη συχνότητα τους. Λιγότερο γνωστό είναι, πως σε κάθε έμβιο οργανισμό, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα φροντίζουν για την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων. Βασικά θα ήταν αδύνατη η ζωή δίχως την επίδραση του ηλεκτρομαγνητισμού. Έτσι ο κάθε οργανισμός αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με διαφορετικές συχνότητες. Αυτές ορίζουν τις ζωτικές λειτουργίες και τις διατηρούν.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και συχνότητες των οποίων η επίδραση πάνω σε ζωντανούς οργανισμούς μπορούν να έχουν βλαβερές συνέπειες. Εδώ ανήκει η κατηγορία των ακτίνων Χ και της UV-B για παράδειγμα. Αυτές οι συχνότητες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα κύτταρα επειδή ακριβώς το μήκος κύματος τους αντιστοιχεί στο μήκος κύματος των χρωμοσωμάτων. Με την εισαγωγή της ηλεκτρομαγνητικής τεχνικής ο άνθρωπος επενέβη και στη Βιολογία, καθώς για παράδειγμα κάθε είδους φορέας (καλώδιο) το οποίο διαπερνά ρεύμα δημιουργεί και ένα μαγνητικό πεδίο. Οι μέσω αυτού προκαλούμενες αντιδράσεις είναι από καιρό γνωστές στις φυσικές επιστήμες. Για να εφιστούμε την προσοχή σχετικά με τον κίνδυνο που αφορά τις διάφορες συχνότητες, υπάρχουν άποια θεσμοθετημένα όρια. Ως βασικό πρόχειρο κανόνα μπορούμε να πούμε πως όσο μεγαλύτερες οι ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, τόσο πιο αυξημένος ο κίνδυνος. Αυτό αφορά κυρίως τους ανθρώπους.
Τα κινητά μας εργάζονται με συχνότητες της περιοχής των Μεγα και Γίγαχερτζ (800 MHz έως 2,6 GHz) και άρα βρίσκονται εντός μιας κρίσιμης για τη βιολογία περιοχής συχνοτήτων. Η νέα γενιά κεραιών κινητής τηλεφωνίας 5G στην πρώτη βαθμίδα εισαγωγής τους αποστέλουν 3,5 έως 3,7 GHz και άρα ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τις συχνότητες. Τι σημαίνει όμως αυτό για εμάς;


Συχνότητες Κινητής Τηλεφωνίας ως πομποί που βλάπτουν τα βιολογικά κύτταρα;
Ποιος θα μπορούσε να είναι ο βιολογικός λόγοας, για το γεγονός πως με την αύξουσα συχνότητα μειώνεται η απόδοση του πομπού; (σημ. δηλαδή δεν μπορεί να στείλει μακρυά το σημα του). Χοντρικά μπορούμε να πούμε πως μια ανώτερη συχνότητα προκαλεί και υψιλότερες ηλεκτρικές τάσεις. Όσο πιο υψιλή η συχνότητα τόσο πιο υψιλές είναι οι προκαλούμενες τάσεις. Για τα περισσότερα πλάσματα αποτελούν αυτές οι υψιλότερες τάσεις -προσεκτικά εκφραζόμενα- αφύσικες πηγές στρες. Για τους προκλητές στρες γνωρίζουμε πως, ακόμη κι ένα υγιές πλάσμα, κάποια στιγμή δεν θα είναι ικανό να ανταπεξέλθει. Κάθε δευτερόλεπτο πεθαίνουν εντός μας πολλά εκατομμύρια κύτταρα εντός μας. Κατά κύριο λόγο είναι τα ενδοσωματικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα που φροντίζουν για την ανανέωση των κυττάρων. Ο βιοφυσικός καθηγητής Fritz A. Popp δήλωνε πως ο άνθρωπος έχει άνα δευτερόλεπτο μια απώλεια κυττάρων της τάξης των 10 εκατομμυρίων. Για την εξισορρόπηση αυτών χρειάζονται ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες στην περιοχή του φωτός. Έτσι γίνεται κατανοητό πως οι εξωτερικές συχνότητες στην περιοχή των υψιλών συχνοτήτων, μέσω της προκαλούμενης τάσης τους, προκαλούν μια βλαβερή επίδραση στην ανανέωση των κυττάρων.
Η επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων προκαλείται μέσω συνήχησης.
Απλοποιημένα μπορεί να πει κανείς, πως οι βασικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων προκαλείται μέσω της συνήχησης.
Έτσι για παράδειγμα η συχνότητα συνήχησης του νερού βρίσκεται στα 2,4 GHz. Ανάλογα με το χρόνο επίδρασης και έντασης μπορούν αυτές οι συχνότητες να προκαλέσουν ρυθμιστικές ή παθολογικές επιδράσεις (δηλαδή επιδράσεις που προκαλούν ασθένεια) στα έμβια όντα. Σύμφωνα με πληροφορίες του συνιστόμενου για τα αφυπνηστικά του άρθα περιοδικού "Eπιστήμη - Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα" από τις 25. Απριλίου 2019 "υπάρχουν με υψιλότατη πιθανότητα περισσότερες μελέτες, οι οποίες φανερώνουν τις βιολογικές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, από ότι σε οποιοδήποτε άλλο τομέα επιστημονικής έρευνας. Στα τέλη του 2016 είχε δημιουργήσει η σελίδα EMF-portal.org έναν κατάλογο με τον απίστευτο αριθμό των 23.800ων μελετών."


Τι μπορούμε να κάνουμε;
Σε μια συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα ένας πολύ καλός μου φίλος με ρώτησε γιατί η ανθρωπότητα κινείται προς αυτή την κατεύθηνση. Θα ήθελα να μεταφέρω το ερώτημα τούτο προς τους αναγνώστες μου. Θεωρείται αυτό το ερώτημα βάσιμο ή ανότητο; Ένα πράγμα είναι αδιαμφισβήτητο: η κατάσταση είναι σοβαρή. Οι φόβοι μου. πως σε αυτό το σενάριο δεν θα μπορούμε να ασκήσουμε κανενός είδους κριτική, επειδή δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να το πράξουμε, προέρχονται από δημοσιεύσεις επιστημόνων υψιλής εξειδίκευσης, όπως ο ειδικός στα μικροκύματα Dr Barrie Trower. Βλέποντας το υπό αυτό το πρίσμα βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα άβολη κατάσταση.
Κι όμως θα ήταν δυνατή μια τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας εξοπλισμένη έτσι ώστε να μην επιφέρει αρνητικές φυσικές επιπτώσεις. Αυτή η τεχνολογία θα χρησιμοποιούσε φυσικά μύκη κύματος σε μια αντιπροσωπευτική περιοχή συχνοτήτων ενέργειας (μια περιοχή συχνοτήτων που να μην επιδρά αρνητικά στον άνθρωπο και τα έμβια όντα). Αντίθετα το Πρότζεκτ της 5G έχει ήδη προοδεύσει σε τόσο τρομακτικό βαθμό, ώστε να μην έχουμε πλέον καθόλου χρόνο για συζητήσεις και διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με δικές μου έρευνες και προσωπικές παρατηρήσεις μόνο ένα πολύ μικρός ποσοστό του πληθυσμού έχει επίγνωση των πραγματικών επιδράσεων των δικτύων της κινητής τηλεφωνίας. Πιστεύουν (δυστυχως, σημ. μτφ)
τα όσα τους τάζουν πολιτικοί και εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, πως αυτοί οι άνθρωποι δε γνωρίζουν τίποτε σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις των κινητών. Πιστεύουν σταθερά στη τεχνολογική πρόοδο, η οποία κάνει δυνατό ένα καλύτερο κόσμο. Όμως στην τελική πληρώνουμε όλοι μας το κόστος της λεγόμενης (κατ΄εφιμισμό σημ. μτφ.) προόδου. Σύμφωνα με την ερμηνεία της λέξης, πρόοδος είναι μια, τουλάχιστον με τη θετική της έννοια, αλλαγή της κατάστασης. Αντίθετες έννοιες είναι η οπισθοδρόμηση ή η στάση. Είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει το νέο, εάν του έχει εξηγηθεί πως το νέο θα προσφέρει περισσότερα ή θα είναι καλύτερο από το παλιό. Όμως το ότι οι νέες τεχνολογίες συνοδεύονται από ιδιαίτερα επικίνδυνες επιπτώσεις, αυτό δεν το βλέπει. (δεν θέλει, δεν ερευνά, είναι εύπιστος ή του στερούν την ικανότητα να το δει άμεσα αποκρύπτωντας την αλήθεια οι έχοντες συμφέροντα, σημ. μτφ. )
Ποιές ευκαιρίες έχουμε;
Έχουμε κάποια δυνατότητα να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Στην πραγματικότητα είμαστε πολύ πιο ισχυροί από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Η συμβουλή μου: Δε θα μας βοηθίσουν σε τίποτε οι γκρίνιες και η με μισή καρδιά δυσθυμία. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν θέση δημόσια στο θέμα και καταθέτουν την άποψη τους με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο, δημιουργείται ένα ομαδικό δυναμικό, το οποίο εξελίσσεται σαν πυρκαγιά. Οι επιπτώσεις αυτής της δύναμης είναι ήδη γνωστές. Σε όλο και περισσότερες πόλεις (όπως πχ στη Λωζάνη της γαλλικής Ελβετίας και στις Βρυξέλλες στο Βέλγιος) οδήγησε αυτή η λαϊκή θέληση στις πρώτες φανερές επιδράσεις (σταμάτησε η 5G εκεί, σημ. μτφ).
Με ειρηνικό τρόπο, και σε σύνδεση με την εσωτερική μας θεϊκότητα,
θα πρέπει να πάρουμε μια σαφή θέση. Με αυτή την τοποθέτηση συμβουλεύω στην υλοποίηση, ατομικά και ομαδικά, ενός κόσμου, τον οποίο γνωρίζουμε εμπειρικά με χαρά! Υπ΄αυτή την έννοια θα πρέπει συνειδητά να κάνουμε χρήση της δημιουργικής μας δύναμης και μέσω ενός στοχευμένου οραματισμού να δημιουργήσουμε το επιθυμητό μέλλον. Ας θυμηθούμε πως ο νόμος που λέει πως οι σκέψεις δημιουργούν πραγματικότητα, ανταλογεί στην ίδια δημιουργική δύναμη με την οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος μας.
Θα μπορούσα μάλιστα να φανταστώ πως η συζήτηση σχετικά με τη 5G θα προκαλέσει μια αλλαγή στη σκέψη των ανθρώπων σχετικά με την τεχνολογία και θα συνδράμει στο να δημιουργηθεί μια εντελώς νέα βάση κατανόησης, η οποία θα απομακρυνθεί από το στείρο θεωρητικά πραγματοποιήσημο τεχνικό νεοτερισμό, και θα προάγει μια αληθινή βελτίωση της ποιότητας ζωής, που είναι προσβάσιμη και μεσω αυτης θα μπορούσε να διαβλέψει κανεις (τις προεκτασεις και συνεπειες), εαν θελει τη συνέχιση της διατηρησης της ιδιοτητας του ανθρωπου και την ευκαιρια να μη διακυβεύεται ο μακροπροθεσμα αλώβητος φυσικος ζωτικό χωρος.
Η πλήρης τοποθέτηση μου επι του ζητήματος είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο Link
Me agape
ο δικός σας Dieter Broers
-----
Πηγή πρωτοτύπου στη γερμανική
τον φιλόσοφο, ανθρωπιστή επιστήμονα Ντίτερ Μπρόερς, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, είχαμε γνωρίσει εδω στον τοξότη και παλιότερα, τόσο μέσω του βιβλίου του με τις στρατηγικές αντιμετώπισης μιας ηλιακής καταιγίδας και των συνεπεών της, για το 2012, όσο και σε πολλά αλλα άρθρα.


vickytoxotis
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/04/dieter-broers-5g.html

0 σχόλια: